Αξιοποίηση Τουριστικών Ακινήτων Δήμου Αριστοτέλη Δημοτική ΑΕ

Parking Ouranoupolis

Parking "Ouranoupolis" is located at the entrance of Ouranoupolis.

The pilgrim's office is located just next to our parking.

It is open all year, 24 hours per day / 7 days per week.

It has 24h service.

Minor mechanical repairs due to immobility (e.g. battery) with the use of a starter, so that your vehicle can immediately start.

Tel. (+30) 23770 71212

Pricelist 2014

DURATIONPRICE
1st HOUR 1,00 euro
2nd HOUR 1,00 euro
Every next hour until 24h +0,20 euro
1 DAY 6,40 euro
2 DAYS 10,00 euro
3 DAYS 13,60 euro
4 DAYS 17,20 euro
5 DAYS 20,80 euro
6 DAYS 23,20 euro
1 week 25,60 euro
2 weeks 34,00 euro
3 weeks 42,40 euro
Permanent place /month 50,00 euro