Αξιοποίηση Τουριστικών Ακινήτων Δήμου Αριστοτέλη Δημοτική ΑΕ

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΚΑΦΟΥΣ ΕΩΣ 07 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021