Αξιοποίηση Τουριστικών Ακινήτων Δήμου Αριστοτέλη Δημοτική ΑΕ

Υλικό από τις ταινίες 3D που προβάλλονται στο Κέντρο Πολιτισμού