Αξιοποίηση Τουριστικών Ακινήτων Δήμου Αριστοτέλη Δημοτική ΑΕ

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για εξωτερικούς συνεργάτους στην Επιχείρηση

Η Αξιοποίηση Τουριστικών Ακινήτων Δήμου Αριστοτέλη, λαμβάνοντας υπ όψιν την υπ΄ αριθμόν 06/2015 απόφαση  του Διοικητικού Συμβουλίου της, ανακοινώνει ότι θα αναθέσει σε εξωτερικούς συνεργάτες το management της επιχείρησης, τη συμβουλευτική υποστήριξη και οργάνωση της Επιχείρησης, την προβολή και διαφήμιση, τις λογιστικές εργασίες των υποκαταστημάτων της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ και την τεχνική υποστήριξη της αίθουσας 3D και του δικτύου υπολογιστών για το έτος 2015.

Και ειδικότερα ζητά:

Α.  Σύμβουλος επιχειρήσεων (manager)  πτυχιούχος  ΠΕ με

1.   άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος

2.  εμπειρία σε φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης

3.  μελετητικό πτυχίο για εκπόνηση μελετών

4.  αντικείμενο

 • Συμβουλευτική υποστήριξη σε προγράμματα του Κ.Π.Σ (ΕΣΠΑ, ΟΑΕΔ, κλπ) από Ευρωπαϊκή Ένωση
 • Συμβουλευτική υποστήριξη και κατάθεση προτάσεων σε προγράμματα επιδότησης των επιχειρήσεων
 • Είσπραξη ενοικίων των αναψυκτηρίων εστιατορίων και ξενοδοχειακών μονάδων της επιχείρησης
 • Εισπράξεις από υποκαταστήματα, Παρκινγκ Ουρανούπολης, Σκάφος Αμμουλιανής,  Άλσος Αριστοτέλη, Κάμπινγκ Ιερισσού, Αίθουσα 3D Ιερισσού
 • Διεκπεραίωση δημοσίευσης και διεκπεραίωσης προκηρύξεων πρόσληψης προσωπικού κατόπιν εντολής από το ΔΣ
 • Εκπαίδευση ανθρώπινου δυναμικού και διοργάνωση σεμιναρίων για την κατάρτιση του εποχικού προσωπικού των τουριστικών επιχειρήσεων της ΑΞΤΑΔΑ
 • Επιχειρησιακό σχέδιο δράσης
 • Παρακολούθηση προϋπολογισμού της ΑΞΤΑΔΑ ΔΑΕ του έτους 2015 και τυχόν αναμορφώσεις του.
 • Κατάθεση προϋπολογισμού για το 2016
 • Ενημέρωση σε θέματα νομοθετικού περιεχομένου που αφορούν Δημοτικές επιχειρήσεις κι ενέργειες που θα πρέπει να γίνονται
 • Συνεργασία με λογιστή για την αποστολή οικονομικών στοιχείων σε φορείς της Γενικής κυβέρνησης
 • Φυσική παρουσία και παρακολούθηση λειτουργίας υποκαταστημάτων
 • Προετοιμασία και συμμετοχή σε συμβούλια της επιχείρησης κι έλεγχος πρακτικών
 • Καταγραφή προβλημάτων και προτάσεις για την επίλυση αυτών

5. Αμοιβή έως 24.600 ευρώ συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων

 

Β. Σύμβουλος για υπηρεσίες υποστήριξης επιχειρήσεων πτυχιούχος ΤΕ  για

1.  εμπειρία  σε φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης

2.  αντικείμενο

 • Συγκέντρωση τιμολογίων και παραστατικών
 • Αρχειοθέτηση παραστατικών, τήρηση αρχείου
 • Παρακολούθηση έκδοση εισιτηρίων
 • Συνεργασία με λογιστή για τις λογιστικές καταχωρήσεις
 • Έκδοση ενταλμάτων
 • Διεκπεραίωση εξωτερικών υποθέσεων επιχείρησης με Τράπεζες
 • Διεκπεραίωση εγγράφων επιχείρησης με ΓΕΜΗ και δημοσιεύσεων ΦΕΚ

3. Αμοιβή έως 20.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων

 

 

Γ. Σύμβουλος για υπηρεσίες προβολής διαφήμισης multimedia ειδικός πληροφορικής

1.  αντικείμενο

 • Οργάνωση και διαχείριση του θεσμού των γαλάζιων σημαιών των αναψυκτηρίων και κάμπινγκ της επιχείρησης
 • Συμμετοχή σε τουριστικές εκθέσεις
 • Δημιουργία οπτικοακουστικού υλικού για συμμετοχή σε τουριστικές εκθέσεις
 • Δημιουργία φυλλαδίων για την προβολή της επιχείρησης
 • Διαχείριση ιστοσελίδας, portal επιχείρησης και δημιουργία social network
 • Social media marketing και e-mail marketing
 • Γραφιστικές υπηρεσίες

2. Αμοιβή έως 17.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων

 

Δ. Τεχνική υποστήριξη αίθουσας 3D πτυχιούχος ΠΕ

1.  Εμπειρία σε 3D τεχνολογία

2.  Αντικείμενο

 • Επιτήρηση λειτουργίας και προβολών της αίθουσας 3D
 • Τεχνική υποστήριξη και τη συντήρηση του αμφιθεάτρου στερεοσκοπικών προβολών στο Κέντρο Πολιτισμού
 • Επιτήρηση και εκπαίδευση εποχικού προσωπικού για τις προβολές των ταινιών 3D
 • Υποστήριξη όσον αφορά τον οπτικοακουστικό εξοπλισμό που χρησιμοποιείται για τις τρισδιάστατες προβολές (Media Mation, Folsom, Barco και QSC)
 • Υποστήριξη του δικτύου της μηχανογράφησης της επιχείρησης
 • Διαχείριση λογαριασμών e-mail και της ιστοσελίδας της επιχείρησης

4. Αμοιβή έως 24.600 ευρώ συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων

 

E. Λογιστής Α τάξης ΠΕ ή ΤΕ

1.   Άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος

2.  Εμπειρία σε βιβλία Γ κατηγορίας

3.  Αντικείμενο

 • Τήρηση και ενημέρωση των λογιστικών βιβλίων Γ κατηγορίας
 • Σύνταξη δηλώσεων ΦΠΑ, ΦΜΥ κλπ και  υποβολή τους στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.
 • Σύνταξη ισολογισμού και των προσαρτημάτων του, σύνταξη συγκεντρωτικών καταστάσεων στο τέλος κάθε χρήσης, σύνταξη φορολογικών δηλώσεων
 • Σύνταξη μισθολογικών καταστάσεων του προσωπικού, την απόδοση των ασφαλιστικών εισφορών ΙΚΑ ή άλλων ταμείων καθώς και τη σύνταξη και υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων στο ΙΚΑ και την ενημέρωση των ασφαλιστικών βιβλιαρίων του προσωπικού και του μισθολογίου ΙΚΑ.
 • Διεκπεραίωση κάθε λογιστικής, φορολογικής ή φοροτεχνικής εργασίας που αφορά τη λειτουργία της.

4. Αμοιβή έως 7.500 ευρώ συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν τις προσφορές τους στα γραφεία της επιχείρησης Αγ. Νικολάου 2 στην Ιερισσό Χαλκιδικής. Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από 27-1-2015 έως 13-02-2015.

 

Ο Πρόεδρος

της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ

Βαλσαμής Ελευθέριος