Αξιοποίηση Τουριστικών Ακινήτων Δήμου Αριστοτέλη Δημοτική ΑΕ

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για τεχνική υποστήριξη και λογιστική υποστήριξη στην Επιχείρηση

Η Αξιοποίηση Τουριστικών Ακινήτων Δήμου Αριστοτέλη, λαμβάνοντας υπ όψιν την υπ΄ αριθμόν 09/2016 απόφαση  του Διοικητικού Συμβουλίου της, ανακοινώνει ότι θα αναθέσει σε εξωτερικούς συνεργάτες το management της επιχείρησης, τη συμβουλευτική υποστήριξη και οργάνωση της Επιχείρησης, την προβολή και διαφήμιση, τις λογιστικές εργασίες των υποκαταστημάτων της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ και την τεχνική υποστήριξη της αίθουσας 3D και του δικτύου υπολογιστών για το έτος 2016.

Και ειδικότερα ζητά:

1. Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός για Τεχνική Υποστήριξη- πτυχιούχος ΠΕ με εμπειρία σε τεχνολογία 3D και εξειδίκευση στους Η/Υ (μεταπτυχιακό ή άλλο τίτλο) από φυσικό ή νομικό πρόσωπο

 • Περιοδικός έλεγχος και επιτήρηση λειτουργίας αίθουσας 3D
 • Πραγματοποίηση τρισδιάστατων προβολών
 • Επιτήρηση και εκπαίδευση εποχικού προσωπικού για τις προβολές των ταινιών 3d.
 • Τεχνική υποστήριξη στους υπολογιστές και το δίκτυο, στο τηλεφωνικό κέντρο και στις συνδέσεις ιντερνέτ της επιχείρησης.
 • Υποστήριξη όσον αφορά τον οπτικοακουστικό εξοπλισμό που χρησιμοποιείται για τις τρισδιάστατες προβολές (Media Mation, Folsom, Barco και QSC).
 • Διαχείριση λογαριασμών e-mail της επιχείρησης.
 • Επιτήρηση λειτουργίας συστημάτων Συναγερμού, Πυρανίχνευσης, Αντλιών, Ηλεκτρογεννητριών, Συστήματος Θέρμανσης και Κλιματιστικών Μονάδων
 • Παραγωγή νέας 3d ταινίας (μοντάζ, προσαρμογή σε τρισδιάστατη μορφή)

Το όριο ανάθεσης καθορίζεται στα 24.600 ευρώ.

 

2. Λογιστής Α τάξης - ΠΕ ή ΤΕ με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, από φυσικό ή νομικό πρόσωπο:

 • Τήρηση και ενημέρωση των λογιστικών βιβλίων Γ’ κατηγορίας
 • Σύνταξη δηλώσεων ΦΠΑ, ΦΜΥ κλπ και  υποβολή τους στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.
 • Σύνταξη ισολογισμού και των προσαρτημάτων του, σύνταξη συγκεντρωτικών καταστάσεων στο τέλος κάθε χρήσης, σύνταξη φορολογικών δηλώσεων
 • Σύνταξη μισθολογικών καταστάσεων του προσωπικού, την απόδοση των ασφαλιστικών εισφορών ΙΚΑ, ή άλλων ταμείων καθώς και τη σύνταξη και υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων στο ΙΚΑ και την ενημέρωση των ασφαλιστικών βιβλιαρίων του προσωπικού και του μισθολογίου ΙΚΑ.
 • Διεκπεραίωση κάθε λογιστικής, φορολογικής ή φοροτεχνικής εργασίας που αφορά τη λειτουργία της,

Το όριο ανάθεσης καθορίζεται στα 7.500 ευρώ.

 

 Οι ως άνω αμοιβές περιλαμβάνουν ΦΠΑ, παρακράτηση, φόρους και η επιχείρηση ουδεμία υποχρέωση έχει σε καταβολή εισφορών εξόδων μετακίνησης ή λοιπών επιβαρύνσεων. Η ανάθεση θα ισχύει από την μέρα υπογραφής κατ’ εκτίμηση αρχές Φεβρουαρίου έως τέλους του έτους. Οι αναθέσεις αποτελούν ανεξάρτητες υπηρεσίες και θα γίνουν με απόφαση ΔΣ μιας και είναι στα επιτρεπτά  όρια των απ ευθείς αναθέσεων. Οι πιστώσεις έχουν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α Δ.ΑΕ οικονομικού έτους 2016 στους κωδικούς 61.00.06 και 61.00.99 και οι εισροές είναι εξασφαλισμένες από την δραστηριότητα της επιχείρησης.

Προσφορές θα γίνονται δεκτές από 20-01-2016 έως 31-01-2016.