Αξιοποίηση Τουριστικών Ακινήτων Δήμου Αριστοτέλη Δημοτική ΑΕ

ΕΥΧΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2021

Ας είναι το ξεκίνημα του 2021 αφετηρία μιας δημιουργικής  εποχής στη γη του Αριστοτέλη.

Όλοι μαζί, με ομοψυχία,  ας κάνουμε το αύριο καλύτερο από το σήμερα.

Μαρία Ελένη Ζαμάνη

Πρόεδρος ΑΞ.Τ.ΑΔ.Α. Δ.Α.Ε.