Αξιοποίηση Τουριστικών Ακινήτων Δήμου Αριστοτέλη Δημοτική ΑΕ

Έγραψαν για μας... Παγχαλκιδικός Λόγος - 48ο τεύχος

Έγραψαν για μας...
''ΣΠΟΥΔΑΙΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΤΕΚΤΗΣΕ Η ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δ.Α.Ε.
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ''
Παγχαλκιδικός Λόγος 48ο τεύχος
Σελίδα 30 και 55
link: