Αξιοποίηση Τουριστικών Ακινήτων Δήμου Αριστοτέλη Δημοτική ΑΕ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Η Αξιοποίηση Τουριστικών Ακινήτων Δήμου Αριστοτέλη, σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 07/2014 απόφαση  του Διοικητικού Συμβουλίου της , ανακοινώνει ότι θα αναθέσει σε τρεις (3) εξωτερικούς συνεργάτες την συμβουλευτική υποστήριξη και την υποστήριξη λογιστικών εργασιών της επιχείρησης καθώς και την τεχνική υποστήριξη και τη συντήρηση του αμφιθεάτρου στερεοσκοπικών προβολών στο Κέντρο Πολιτισμού για το έτος 2014.

Και ειδικότερα:

1.Σύμβουλος επιχειρήσεων πτυχιούχος ΤΕ η ΠΕ  για

 • Συμβουλευτική υποστήριξη σε προγράμματα του Κ.Π.Σ (ΕΣΠΑ, ΟΑΕΔ, κλπ) από Ευρωπαϊκή Ένωση
 • Συμβουλευτική υποστήριξη και κατάθεση προτάσεων σε προγράμματα επιδότησης των επιχειρήσεων
 • Οργάνωση και διαχείριση του θεσμού των γαλάζιων σημαιών των αναψυκτηρίων και κάμπινγκ της επιχείρησης
 • Οργάνωση και λειτουργία προβολής και διαφήμισης των Επιχειρήσεων της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ
 • Συμμετοχή σε τουριστικές εκθέσεις
 • Δημιουργία έντυπου υλικού και διανομή αυτού
 • Παρακολούθηση είσπραξης ενοικίων των αναψυκτηρίων εστιατορίων και ξενοδοχειακών μονάδων της επιχείρησης
 • Διεκπεραίωση δημοσίευσης και διεκπεραίωσης προκηρύξεων πρόσληψης προσωπικού κατόπιν εντολής από το ΔΣ
 • Παρακολούθηση της νομοθεσίας κι ενημέρωση των αρμοδίων οργάνων
 • Διοργάνωση σεμιναρίων για την κατάρτιση του εποχικού προσωπικού των τουριστικών επιχειρήσεων της ΑΞΤΑΔΑ

2. Σύμβουλος για υπηρεσίες υποστήριξης επιχειρήσεων πτυχιούχος ΤΕ  για

 • Συγκέντρωση τιμολογίων και παραστατικών
 • Αρχειοθέτηση παραστατικών, τήρηση αρχείου
 • Παρακολούθηση έκδοση εισιτηρίων
 • Συνεργασία με λογιστή για τις λογιστικές καταχωρήσεις
 • Παρακολούθηση ενταλμάτων
 • Διεκπεραίωση εξωτερικών υποθέσεων επιχείρησης με Τράπεζες
 • Διεκπεραίωση εγγράφων επιχείρησης με ΓΕΜΗ και δημοσιεύσεων ΦΕΚ

3. Τεχνικός επιστήμονας πτυχιούχος ΠΕ

 • Επιτήρηση λειτουργίας και προβολών της αίθουσας 3D
 • Τεχνική υποστήριξη και τη συντήρηση του αμφιθεάτρου στερεοσκοπικών προβολών στο Κέντρο Πολιτισμού
 • Επιτήρηση και εκπαίδευση εποχικού προσωπικού για τις προβολές των ταινιών 3D
 • Υποστήριξη όσον αφορά τον οπτικοακουστικό εξοπλισμό που χρησιμοποιείται για τις τρισδιάστατες προβολές (Media Mation, Folsom, Barco και QSC)
 • Διαχείριση της ιστοσελίδας της επιχείρησης www.axtada.gr
 • Υποστήριξη του δικτύου της μηχανογράφησης της επιχείρησης

 Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στα γραφεία της επιχείρησης στην Ιερισσό Χαλκιδικής. Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές έως 27-1-2014 στις 13:00.

Η Πρόεδρος της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α Δ.ΑΕ

Παπαοικονόμου Ασημίνα