Αξιοποίηση Τουριστικών Ακινήτων Δήμου Αριστοτέλη Δημοτική ΑΕ

H ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Η Αξιοποίηση Τουριστικών Ακινήτων Δήμου Αριστοτέλη Δημοτική ΑΕ (ΑΞΤΑΔΑ ΔΑΕ) ξεκίνησε τη λειτουργία της τον Οκτώβριο του 2008, οπότε και ανέλαβε τις εμπορικές δραστηριότητες του τότε Δήμου Σταγείρων - Ακάνθου. Από τον Ιανουάριο του 2011 και με την συνένωση των Δήμων Αρναίας, Παναγίας και Σταγείρων-Ακάνθου ανέλαβε τις εμπορικές δραστηριότητες όλου του Δήμου Αριστοτέλη.

Η επιχείρηση απασχολεί σε μόνιμη βάση 7 υπαλλήλους ενώ απασχολεί εποχικά και κυρίως την καλοκαιρινή σεζόν άλλα 10 άτομα.

Διεύθυνση: Κέντρο Πολιτισμού, Αγίου Νικολάου 2, Ιερισσός Χαλκιδικής. Τηλ: 23770 21130 / Φαξ: 23770 21132