Αξιοποίηση Τουριστικών Ακινήτων Δήμου Αριστοτέλη Δημοτική ΑΕ

Σύσταση Δ.Σ

Η σύσταση του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) της επιχείρησης είναι:

Πρόεδρος: Βαλσαμής Λευτέρης (Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ)
Αντιπρόεδρος: Καρίνας Γεώργιος (Αγρότης)
Μέλος: Αϊβαζίδου Κλεοπάτρα (Ελεύθερος Επαγγελματίας)
Μέλος: Λυκάκη Χρυσαυγή (Ελεύθερος Επαγγελματίας)
Μέλος: Κατσαβαβάκης Κώστας (Συνταξιούχος)

Γενικός Διευθυντής είναι ο Δουλδέρης Σταύρος (Οικονομολόγος)
Σύμβουλος επιχείρησης είναι η Βαλασάκη Μαρία (Σύμβουλος Επιχειρήσεων)