Αξιοποίηση Τουριστικών Ακινήτων Δήμου Αριστοτέλη Δημοτική ΑΕ

Σύσταση Δ.Σ

Η σύσταση του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) της επιχείρησης είναι:

Πρόεδρος: Ζαμάνη Μαρία - Ελένη
Αντιπρόεδρος: Αϊβαζίδου Κλεοπάτρα
Μέλος: Ζήκα Ζαχαρούλα
Μέλος: Μίτιντζης Τρύφων
Μέλος: Μήτρου Αικατερίνη

Γενικός Διευθυντής είναι ο Δουλδέρης Σταύρος (Οικονομολόγος)