Αξιοποίηση Τουριστικών Ακινήτων Δήμου Αριστοτέλη Δημοτική ΑΕ

Αποφάσεις Δ.Σ

Αποφάσεις Δ.Σ

 Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Αξιοποίησης Τουριστικών Ακινήτων Δήμου Αριστοτέλη Δημοτική ΑΕ (ΑΞΤΑΔΑ ΔΑΕ) αναρτώνται στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ του Υπουργείου Εσωτερικών....

Αποφάσεις ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. 2022

Αποφάσεις ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. 2021

Αποφάσεις ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. 2020

Αποφάσεις ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. 2019

Αποφάσεις ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. 2018

Αποφάσεις ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. 2017