Αξιοποίηση Τουριστικών Ακινήτων Δήμου Αριστοτέλη Δημοτική ΑΕ

COVID 19 - ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 2022

 ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΣΑΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Η εξυπηρέτηση του κοινού δύναται να πραγματοποιείται κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού μόνο εφόσον διαπιστώνεται συνωστισμός εντός του εσωτερικού χώρου εξυπηρέτησης και αναμονής του κοινού.