Αξιοποίηση Τουριστικών Ακινήτων Δήμου Αριστοτέλη Δημοτική ΑΕ

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΙΑΣ ΣΚΑΦΟΥΣ ΕΩΣ 07 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 20201