Αξιοποίηση Τουριστικών Ακινήτων Δήμου Αριστοτέλη Δημοτική ΑΕ

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

Δημοτική Κοινότητα Ιερισσού:  23773 50000, fax 23770 22414
Δημοτική Κοινότητα Αρναίας:  23723 50130, fax 23720 23062
Δημοτική Κοινότητα Μ. Παναγίας: 23723 50200, fax 23720 31777
Δημοτική Κοινότητα Αμμουλιανής: 23770 51208, fax 2377051108

ΕΛΛ. ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ  
Αστυνομικό Τμήμα Αρναίας 23720 22205
Αστυνομικό Τμήμα Ιερισσού 23770 22206
Αστυνομικό Φυλάκιο Καραούλη 23770 31598
Αστυνομικό Φυλάκιο Ουρανούπολης 23770 71203
Αστυνομικό Φυλάκιο Φραγκόκαστρου 23770 71467
Αστυνομικό Φυλάκιο Χιλανδαρίου 23770 23912
Αστυνομικός Σταθμός Στρατωνίου 23760 22253
Αστυνομικός Σταθμός Στρατονίκης 23760 41214
Αστυνομικό Φυλάκιο Ολυμπιάδας 23760 51233
Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης 23720 31752
ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ
Λιμεναρχείο Ιερισσού 23770 22666
Λιμενικός Σταθμός Ουρανούπολης 23770 71248
Λιμενικό Φυλάκιο Τρυπητής 23770 31376
Λιμενικός Σταθμός Στρατωνίου 23760 22210
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ  
Πολυγύρου 199
Πυρκαγιών Δασών 191
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΑΓΕΙΡΩΝ - ΑΚΑΝΘΟΥ (ΙΕΡΙΣΣΟΣ)  
Αναγγελία Φωτιάς 23770 21199
Τηλεφωνικό Κέντρο 23770 41450-1 
Πυρασφάλεια 23770 41452
Γραμματεία 23770 41466-7
Φαξ 23770 41465
Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Αρναίας 23720 22199
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ  
Ιερισσού 23770 22262, 23770 22793
Αρναίας 23720 22221
ΤΡΑΠΕΖΕΣ  
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Αρναίας 23720 22343
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ιερισσού 23770 41521-5
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Αρναίας 23720 22292
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ιερισσού 23770 21171
EUROBANK Παλαιοχωρίου 23720 41006
ΙΑΤΡΕΙΑ  
Αμμουλιανής 23770 51333
Αρναίας 23720 22222
Βαρβάρας 23720 51222
Ιερισσού 23770 22222
Μ. Παναγίας 2372031308
Νέα Ρόδα 23770 31306
Νεοχώρι 23720 41311
Ολυμπιάδας 23760 51100
Ολυμπιάδας (ΙΚΑ) 23760 51260
Παλαιοχώρι -Κέντρο Υγείας 23723 50000
Στρατονίκης 23760 41214
Στρατωνίου 23760 22291
ΕΚΑΒ 166
ΙΚΑ ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ 23760 22291
ΙΚΑ ΑΡΝΑΙΑΣ 23720 21185
ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ
Αμμουλιανή Καραστέργιου Ελένη 23770 51400
Νέα Ρόδα Μαυροκεφαλίδου Σοφία 23770 31220
Ιερισσός Κουτσούπης Βασίλειος 23770 22590
Ιερισσός Μητροφάνης Δημήτριος 23770 22388
Ολυμπιάδα Παπαδόπουλος Ευστάθιος 23760 51514
Ουρανούπολη Γκανιάτσου Αφροδίτη 23770 71398
Στρατονίκη Παπαγιουβάννης Δημήτριος 23760 41441
Στάγειρα Λουκούμης Κυριάκος 23760 41001
Στρατώνι Αργυρού Βασιλεία 23760 22138
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  
Δασαρχείο Αρναίας 23720 22057
Υποθηκοφυλάκειο Αρναίας 23720 22664
Υποθηκοφυλάκειο Ιερισσού 23770 23567
   
ΔΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ  
Πρωτόκολλο-Γραμματεία 23713 52103, 23713 52108
Προϊστάμενος 23713 52101
Υποδιευθυντής Φορολογίας 23713 52102
'Eλεγχος 23713 52134 έως 138, 23713 52122
Εισόδημα 23713 52112 έως 116
Φ.Π.Α. 23713 52117 έως 119
Αυτοκίνητα 23713 52125
Μητρώο 23713 52109, 23713 52110
Κεφάλαιο 23713 52104 έως 108
Eσόδων 23713 52126 έως 129
Έξοδα 23713 52124
Δικαστικό 23713 52130, 23713 52120, 23713 52121, 23713 52123
K.B.Σ. 23713 52132 έως 133
FAX 23710 23485