Αξιοποίηση Τουριστικών Ακινήτων Δήμου Αριστοτέλη Δημοτική ΑΕ

Παραλίες - Γαλάζιες Σημαίες

Το 2017,  βραβεύτηκαν 15 παραλίες του Δήμου Αριστοτέλη με γαλάζια σημαία. Ο Δήμος Αριστοτέλη βρίσκεται στη 4η θέση ανάμεσα στους Δήμους στην Ελλάδα, που διαθέτουν ακτές με "Γαλάζιες Σημαίες".  Για περισσότερα επισκεφτείτε και τον ιστοχώρο της Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας της Φύσης

Οι Παραλίες που βραβεύτηκαν με Γαλάζια Σημαία είναι οι εξής:
1. Ιερισσός/Δηµοτική 1 (Κάμπινγκ Ιερισσός)
2. Ιερισσός/Δηµοτική 2 (Beach Bar Corali)
3. Ιερισσός/Δηµοτική 3 (Beach Bar Reload)
4. Καµπούδι 1 (Ξενοδοχείο Άκραθως)
5. Καµπούδι 2 (Ξενοδοχείο Θεοξένια)
6. Καµπούδι 3 (Ξενοδοχείο Ακτή)
7. Ουρανούπολη 1 (Ξενοδοχείο Ξενία)
8. Ουρανούπολη 2 (Ξενοδοχείο Αετών Μέλαθρον)
9. Ουρανούπολη 3 (Ξενοδοχείο Αριστοτέλης)
10. Άγιος Παύλος (Ξενοδοχείο Αλέξανδρος)
11. Αμμουλιανή - Πόρτο Άγιο
12. Νέα Ρόδα 2 (Beach Bar Ξέρξης)
13. Κάμπος Πυργαδίκια (Beach Bar Coco Ammos)
14. Ολυμπιάδα (Beach bar Θάλασσα)
15. Αμμουλιανή Αλυκές (Κάμπινγκ Αλυκές)