Αξιοποίηση Τουριστικών Ακινήτων Δήμου Αριστοτέλη Δημοτική ΑΕ

Κέντρο Πολιτισμού

Στο Κέντρο Πολιτισμού στεγάζονται: η αίθουσα  στερεοσκοπικών προβολών 3D, η έκθεση του Ευθύμιου Βαρλάμη, η έκθεση Αγίου Όρους ΄΄1000 χρόνια 100 φωτογραφίες '', η έκθεση σεισμού του 1932, το Λαογραφικό Μουσείου  και έργα εκθέσεων από το 2004 έως και σήμερα.