Αξιοποίηση Τουριστικών Ακινήτων Δήμου Αριστοτέλη Δημοτική ΑΕ

Χιόνια 2021

Αφιέρωμα  φωτογραφιών από τα δεκαέξι χιονισμένα χωριά του Δήμου Αριστοτέλη.