Αξιοποίηση Τουριστικών Ακινήτων Δήμου Αριστοτέλη Δημοτική ΑΕ

Απολογισμός Δήμου Αριστοτέλη Σεπτέμβριος 2019 Δεκέμβριος 2020

 

Axtada στο 17:08 ως 18:15

https://www.youtube.com/watch?v=6BhIekOgXl0