Αξιοποίηση Τουριστικών Ακινήτων Δήμου Αριστοτέλη Δημοτική ΑΕ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΚΑΦΟΣ «ΑΜΜΟΥΛΙΑΝΗ 2003»

Η ετήσια επιθεώρηση του σκάφους «Αμμουλιανή 2003» ολοκληρώθηκε επιτυχώς και το δημοτικό ταχύπλοο είναι έτοιμο να συνεχίσει να εξυπηρετεί του κατοίκους και τους επισκέπτες της Αμμουλιανής.

https://www.facebook.com/axtada/videos/913166952805032/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card